اپ ها مفید کاربردی و مورد علاقه ی شما بودند ؟
(46.87%) 15
بله عالی بودند
(28.12%) 9
بله خوب بودند
(25%) 8
متوسط بودند
(0%) 0
ضعیف بودند

تعداد شرکت کنندگان : 32