اپ ها مفید کاربردی و مورد علاقه ی شما بودند ؟
(42.10%) 24
بله عالی بودند
(17.54%) 10
بله خوب بودند
(14.03%) 8
متوسط بودند
(26.31%) 15
ضعیف بودند

تعداد شرکت کنندگان : 57